Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 10


V isti koordinatni sistem nariši naslednje funkcije: 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan