Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 11


Dana je funkcija .


  • Določi definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije .

  • Nariši graf funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan