Potenčna funkcija
 

Potenčna funkcija vaja 13


Dana je funkcija:
Nariši grafa funkcij in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Valerija Jordan