Realna funkcija
 

Realna funkcija vaja 4


Realno funkcijo (), tabelirajte na intervalu [-3, 3] s korakom 1. Zapišite ničle funkcije in presečišče grafa z ordinatno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič