Funkcije za pogojno štetje in seštevanje v preglednicah
 

Funkcije za pogojno štetje in seštevanje v preglednicah vaja 1


Na spletni strani slovenske virtualne knjižnice COBISS poišči preglednico najbolj branih knjig v izbranem mesecu. Podatke kopiraj v program za urejanje preglednic.


 • Vstavi naslov preglednice Najbolj brane knjige - vse knjižnice in iz njega hiperpovezavo do spletne strani COBISS-a, kjer se ti podatki nahajajo.

 • Poimenuj podatke v preglednici:

  • stolpce poimenuj z imeni, ki so zapisana v glavi preglednice,

  • imena zadnjih dveh stolpcev spremeni v izp in rez,

  • poimenuj celotno preglednico z imenom tabela.

 • S pomočjo funkcij za pogojno štetje in seštevanje poišči naslednje informacije:

  • število vseh knjig na seznamu,

  • skupno število izposojanj,

  • skupno število rezervacij,

  • število vseh avtorjev,

  • kolikokrat nastopi priimek Cankar,

  • kolikokrat najdeš ime Ivan,

  • koliko od knjig na seznamu je napisal Tone Pavček,

  • kolikokrat so bile te knjige izposojane,

  • koliko od knjig na seznamu je napisala katerakoli gospa z imenom Svetlana,

  • kolikokrat so bile rezervirane te knjige,

  • kolikšno je število knjig, katerih naslov se začne na črko Z,

  • koliko je vseh številskih podatkov v tabeli,

  • koliko je vseh praznih celic v tabeli.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj