Grafi funkcij tangens in kotangens
 

Grafi funkcij tangens in kotangens vaja 13


Zapiši dani izraz kot enočlenik: 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič