Funkcionalna izomerija
 

Funkcionalna izomerija vaja 14


Zapiši vse možne sledeče funkcionalne izomere:


  • Aldehide, ki imajo zgolj primarne ter sekundarne ogljikove atome.

  • Ketone, ki ne vsebujejo terciarnega ogljikovega atoma.


Njihova molekulska formula pa se glasi .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nastja Mihelčič