Funkcionalna izomerija
 

Funkcionalna izomerija vaja 6


Zapiši funkcionalni izomer etil propanoata z eno funkcionalno skupino. Katera od izomer ima višje vrelišče?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Branka Hudej