Future Continuous Tense fb
 

Future Continuous Tense
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Future Continuous uporabljamo za izražanje prihodnosti. Natančneje, ta čas uporabljamo za izražanje dogodkov in dejanj, ki bodo ob določenem času v prihodnosti potekala dlje časa.


OblikeStavek v Future Continuous tvorimo s pomožnim glagolom will be in nedoločnikom, ki mu dodamo končnico -ing. Pri tem je pomožni glagol enak za vse osebe.


Pogledali si bomo primere uporabe trdilne, nikalne in vprašalne oblike.


Trdilna oblikaTrdilno obliko tvorimo:

 • dolga oblika: osebek + will + be + nedoločnik + -ing

 • kratka oblika: osebek + 'll + be + nedoločnik + -ing


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaNikalno obliko tvorimo tako, da zanikamo will, vse ostalo pa ostane nespremenjeno:

 • dolga oblika: osebek + will + not + be + nedoločnik + -ing

 • kratka oblika: osebek + won't + be + nedoločnik + -ing


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaPri tvorjenju vprašanj moramo paziti na besedni red, saj se osebek in will zamenjata. Vprašalno obliko tako tvorimo:

 • will + osebek + be + nedoločnik + -ing


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Morebitne dodatne vprašalnice (Where / When / Why / How) vedno postavimo na prvo mesto.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaFuture Continuous uporabljamo za izražanje prihodnosti. Natančneje, ta čas uporabljamo:


 • za dogodke in dejanja, ki bodo ob določenem času v prihodnosti potekali dlje časa


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • za napovedovanje in ugibanje o dejanjih in dogodkih v prihodnosti


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • kadar želimo vljudno vprašati o nekem dogodku, ki naj bi se zgodil v prihodnosti


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prislovi, vezniki, besedne zvezePri tvorjenju časa Future Continuous moramo biti pozorni na tipične prislove, veznike, besedne zveze, ki se nanašajo na prihodnost:


 • tomorrow


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • in (a year / a day /...)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • next (week / month / year / ...)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Saša Ferjan s.p.