Future Perfect Continuous
 

Future Perfect Continuous
Marina Mijič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije angleščine v naslednjih krajih: Kranj, Ljubljana.


Future Perfect Continuous je prihodnjik, s katerim opišemo:

 • koliko časa bo neko dejanje že trajalo,

 • odkar se je to dejanje začelo.

Z uporabo tega časa določimo časovno točko v prihodnosti do katere bo dejanje še vedno trajalo.


Za določitev časovne točke se običajno uporabi nek prihodnji prislov časa, npr. by the time he arrives, by this time next year ali podobno. V sedanjosti, ko določeno dejanje opisujemo, to dejanje že poteka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaZ uporabo časa Future Perfect Continuous opisujemo dogajanje, ki:

 • se je začelo v preteklosti,

 • poteka še sedaj in,

 • se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti.


Future Perfect Continuous se v povedi običajno pojavlja v kombinaciji s:


Natančneje, ta glagolski čas uporabljamo za opis:


 • dogajanja pred neko časovno točko v prihodnosti


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • posledice, do katere bo prišlo zaradi nekega dejanja v prihodnosti


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ta čas je soroden prihodnjiku Future Perfect Simple. Razlikujeta pa se v tem, da gre tukaj za dalj časa trajajoče dogajanje, ki se v prihodnosti ne zaključi, medtem ko se dejanje pri Future Perfect Simple zaključi v neki časovni točki v prihodnosti.


Omenimo še tiste glagole, ki lahko nastopajo samo v simple obliki. Imenujemo jih State ali Stative verbs. Teh glagolov ne moremo postaviti v continuous obliko brez spremembe njihovega pomena. Če želimo s temi glagoli opisati trajajoče dejanje, ki se do določene točke v prihodnosti ne bo zaključilo, jih torej lahko opišemo le s časom Future Perfect Simple, ne pa tudi s Future Perfect Continuous.Poglejmo primer pravilne in nepravilne rabe glagola to be (biti), ki je spada v skupino glagolov State verbs:


 • Pravina uporaba glagola to be s Future Perfect Simple:


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Napačna uporaba glagola to be v Future Perfect Continuous:


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prislovi časaVezniki oz. prislovi časa, ki se pogosto uporabljajo pri tem času so:


 • by the time (do tistega trenutka),

 • by next (do naslednje/ ga),

 • by the end (do konca),

 • until (do, dokler),

 • when (ko).Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


OblikeFuture Perfect Continuous Tense lahko tvorimo v vseh treh oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni.

Poglejmo si jih podrobneje.


Trdilna oblikaStavek v Future Perfect Continuous tvorimo:


Trdilno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + will have been + nedoločnik + ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Trdilni stavki se lahko tvorijo z dolgo ali kratko obliko. Pri kratki obliki skrajšamo pomožni glagol will v 'll.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Trdilna oblika z "be going to"


Poleg oblike z uporabo pomožnega glagola "will", lahko ta čas pišemo še obliko z uporabo be going to.


Trdilno obliko z "be going to" tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + be going to have been + nedoločnik + ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaNikalno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + will not have been + nedoločnik + ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tudi nikalni stavki se lahko tvorijo z dolgo ali kratko obliko. Pri kratki obliki pomožni skrajšamo pomožni glagol will not v won't.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika z "be going to"


Poleg oblike z uporabo pomožnega glagola "will", lahko ta čas pišemo še obliko z uporabo "be going to" po naslednjem pravilu:


Osebek + not be going to have been + nedoločnik + ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaVprašalno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


Will + osebek + have been + nedoločnik + ing?Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika z "be going to"


Poleg oblike z uporabo pomožnega glagola "will", lahko ta čas pišemo še obliko z uporabo "be going to" po naslednjem pravilu:


Be + osebek + going to have been + nedoločnik + ingPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Marina Mijič