Future Perfect fb
 

Future Perfect Simple
Marina Mijič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije angleščine v naslednjih krajih: Kranj.


Glagolski čas Future Perfect Simple opisuje dejanje, ki se bo zaključilo do nekega trenutka v prihodnosti. Z uporabo tega časa določimo časovno točko v prihodnosti do katere se bo dejanje zaključilo. Za določitev časovne točke se običajno uporabi nek prihodnji prislov časa, npr. by this time next year ali podobno.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaFuture Perfect Simple uporabljamo za izražanje določene oblike prihodnosti. Natančneje, ta glagolski čas uporabljamo za dejanje, ki:

 • se je začelo v preteklosti in

 • bo dovršeno do določenega trenutka v prihodnosti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prislovi časaS časom Future Perfect Simple se pogosto pojavljajo določeni prislovi časa.


Vezniki oz. prislovi časa, ki se pogosto uporabljajo pri tem času so:


 • by the time (do tistega trenutka),

 • by next (do naslednje/ga),

 • by the end (do konca),

 • until (dokler).Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


OblikeFuture Perfect Simple Tense lahko tvorimo v vseh treh oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni.

Poglejmo jih.


Trdilna oblikaStavek v Future Perfect Simple tvorimo:

 • s pomožnim glagolom "to have" v prihodnjiku will have ter

 • preteklim deležnikom (3. oblika glagola).


Trdilno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + will have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pazimo na pravilno uporabo preteklega deležnika oz. Past participle:


 • če je glagol pravilen, mu dodamo končnico -ed


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • če je glagol nepravilen, pa uporabimo ustrezno 3. obliko glagola


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Trdilni stavki se lahko tvorijo z dolgo ali kratko obliko. Pri kratki obliki skrajšamo pomožni glagol will have v 'll have.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaNikalno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


Osebek + will not have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tudi nikalni stavki se lahko tvorijo z dolgo ali kratko obliko. Pri kratki obliki skrajšamo pomožni glagol will not have v won't have.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaVprašalno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


Will + osebek + have + pretekli deležnik (3. oblika glagola)Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri vprašalni obliki ne moremo uporabiti kratke oblike pomožnega glagola.
glavni avtor in urednik gradiva: Marina Mijič