Future Time Clauses
 

Future Time Clauses
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Časovne odvisnike za prihodnost v angleščini poimenujemo Future Time Clauses. Ti odvisniki nam povedo, kdaj se bo zgodilo dejanje glavnega stavka. V angleščini jih obravnavamo kot ločeno temo, saj v časovnih odvisnikih uporabljamo sedanjik. V slovenščini lahko v odvisnem stavku uporabljamo tudi prihodnjik, medtem ko v angleščini prihodnjike v povedih s časovnimi odvisniki uporabljamo le v glavnih stavkih.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glavni in odvisni stavkiČasovne odvisnike za prihodnost sestavljajo:

 • glavni in

 • odvisni stavki.


Za vse stavke je značilno, da imajo osebek in glagol. Glavni stavki so tisti, ki lahko stojijo samostojno, odvisne pa uvajajo vezniki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagol v glavnem stavku je lahko v trdilni, vprašalni in nikalni obliki, v odvisnem pa le v trdilni.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba časov v glavnih in odvisnih stavkih časovnih odvisnikov za prihodnostV časovnih odvisnikih za prihodnost najpogosteje uporabljamo naslednja časa:

 • Will Future v glavnem stavku in

 • Present Simple v odvisnem stavku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V odvisnih in glavnih stavkih lahko uporabljamo tudi druge čase oziroma glagolske naklone. V odvisnih stavkih lahko uporabljamo:

 • Present Continuous, kadar želimo poudariti, da bo dejanje odvisnega stavka potekalo istočasno kot dejanje glavnega stavka, in

 • Present Perfect Simple, kadar govorimo o dejanju, ki se bo končalo, preden se bo začelo dejanje glavnega stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V glavnih stavkih lahko uporabljamo tudi:

 • Going to Future, kadar govorimo o načrtih in namenih za prihodnost, in

 • velelnik, s katerim izražamo prošnje, prepovedi, ukaze ...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba vejiceKadar odvisni stavek stoji na začetku, za njim uporabimo vejico. Če pa odvisni stavek stoji na drugem mestu, potem pred veznikom vejice običajno ni.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vezniki v časovnih odvisnikihVezniki, ki uvajajo časovne odvisnike so:

 • when (ko)

 • while (medtem ko)

 • as soon as (kakor hitro)

 • after (potem ko)

 • before (preden)

 • till / until (dokler)

 • the next time (naslednjič ko)


Posebno pozornost zahtevata veznika till in until, saj v slovenščini v prevodu dodajamo ne, medtem ko se v angleščini za njima uporablja trdilna oblika.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Darja Arh Centrih