Matura 2016, spomladanski rok, osnovni nivo
 

Matura 2016, spomladanski rok, osnovni nivo vaja 12


Na sliki je enakostraničen trikotnik ABC s stranico . Vsaka od krožnic poteka skozi dve oglišči trikotnika in ima središče v tretjem oglišču. Krožnici omejujeta kroga in . Izračunajte ploščino preseka . 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.