Gibalna količina
 

Gibalna količina vaja 5


Krogla z maso 20 g se s hitrostjo 400 m/s zarine v mirujočo leseno klado z maso 8 kg in v kladi obstane. S kolikšnim sunkom sile deluje krogla na klado in klada na kroglo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana