Gibalna količina
 

Gibalna količina vaja 1


Dve žogi z maso po 0,4 kg se gibljeta s hitrostjo 4 m/s v isto smer, v nasprotno smer in pravokotno druga na drugo. Kolikšna je skupna gibalna količina za vse tri primere.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana