Gibalna količina
 

Gibalna količina vaja 6


Voziček z maso 20 kg se giblje enakomerno po vodoravni podlagi s hitrostjo 4 m/s. Med gibanjem na njega položimo vrečo z maso 6 kg. Kolišna je hitrost vozička po dodani vreči?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana