Gibalna količina
 

Gibalna količina vaja 2


Telo z maso 12 kg se giblje s hitrostjo 8 m/s. S kolišnim sunkom sile ga zaustavimo? V katero smer mora delovati?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana