Gibalna količina
 

Gibalna količina vaja 5


Žoga z maso 0,3 kg se s hitrostjo 6 m/s in pod kotom glede na navpičnico zaleti v steno. Od nje se elastično odbije tako, da je odbojni kot enak vpadnemu. Absolutna vrednost hitrosti po odboju je enaka obsolutni vrednosti hitrosti pred odbojem. S kakšnim sunkom sile je stena delovala na žogo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana