Gibalna količina
 

Gibalna količina vaja 7


Jahta in čoln sprva mirujeta na vodi. Nato kapitan jahte skoči iz jahte v čoln s hitrostjo 4 m/s. Jahta in čoln se sedaj gibljeta vsak v svojo smer. Kolikšna je njuna hitrost? Masa jahte je 2000 kg, masa čolna 500 kg in masa kapitana 70 kg. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana