Gibanje delcev v električnem polju
 

Gibanje delcev v električnem polju vaja 3


Elektron prileti z začetno hitrostjo 20 000 km/s v homogeno električno polje jakosti 1 kV/cm . Smer gibanja elektrona je enaka smeri silnic električnega polja. Na kolikšni razdalji se ustavi? Kako se nato giblje?


Naboj elektrona je , masa pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana