Gibanje delcev v električnem polju
 

Gibanje delcev v električnem polju vaja 4


Dve vzporedni plošči sta razmaknjeni za 2 cm. Ob pozitivno nabiti plošči miruje proton. Med ploščama priključimo napetost 40 kV tako, da se prične proton gibati proti negativno nabiti plošči. V kolikšnem času jo doseže?


Naboj protona je , masa protona pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana