Gibanje delcev v električnem polju
 

Gibanje delcev v električnem polju vaja 5


Dve vzporedni plošči dolžine 8 cm sta razmaknjeni za 3 mm. Plošči sta priključeni na električno napetost. Med plošči prileti elektron s hitrostjo 80 000 km/s tako, da je tir njegovega gibanja vzporeden s ploščama in se nahaja tik ob negativno nabiti plošči.


Naboj elektrona je , masa pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana