Gibanje delcev v električnem polju
 

Gibanje delcev v električnem polju vaja 6


Curek elektronov teče skozi katodno cev od leve proti desni in tam zadene zaslon. Na curek deluje žagasta napetost z amplitudo 20 V in nihajnim časom 1,1 s. Ploščati elektrodi z žagasto napetostjo sta nameščeni navpično in odklanjata elektrone pravokotno na njihovo smer gibanja. Napetost 2 V odkloni curek na zaslonu za 1 cm. Sprememba napetosti od ene pa do druge strani zaslona je od -10 V pa do +10 V. Koliko časa potrebuje lisa curka na zaslonu za 1 cm dolgo pot?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana