Gibanje delcev v električnem polju
 

Gibanje delcev v električnem polju vaja 7


Elektron prileti s hitrostjo 12000 km/s pod kotom glede na horizontalo med dve vodoravni vzporedni plošči. Zgorna plošča je nabita z negativnim nabojem, spodnja s pozitivnim. Kolikšna je napetost med ploščama, če elektron izleti pod kotom . Dolžina plošč je 10 cm, razmik med ploščama pa 8 mm.

Naboj elektrona je , masa elektrona pa je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana