Gibanje delcev v električnem polju
 

Gibanje delcev v električnem polju vaja 8


Na dve vzporedni plošči, razmaknjeni za 2 cm, priključimo napetost. V prostoru med njima je vakuum in nastane električno polje z jakostjo . Vmesni prostor napolnimo z nekaj ioni in . Koliko časa potrebuje vsak od ionov, da doseže eno od plošč, če sta na začetku na sredini razdalje med ploščama? Za maso natrijeva iona vzemi kar maso natrijevega atoma, ki približno znaša . Enako velja za maso klorovega iona, ki znaša Osnovni naboj je . Gravitacijo zanemari.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Saša Hrka