Going to future fb
 

Going to Future
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Going to Future uporabljamo za izražanje prihodnosti. Natančneje, ta čas uporabljamo za izražanje načrtovanih dogodkov v prihodnosti.


OblikeStavek v Going to Future tvorimo s pomožnim glagolom biti (to be) v sedanjiku, going to in nedoločnikom.


Pri tem pazimo na pravilno obliko glagola biti glede na osebo:

 • I am

 • he / she / it is

 • we / you / they are


Pogledali si bomo primere uporabe trdilne, nikalne in vprašalne oblike.


Trdilna oblikaTrdilno obliko tvorimo:

 • Dolga oblika: osebek + am / is / are + going to + nedoločnik

 • Kratka oblika: osebek + 'm / 's / 're + going to + nedoločnik


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblikaNikalno obliko tvorimo tako, da zanikamo glagol biti, vse ostalo pa ostane nespremenjeno:

 • Dolga oblika: osebek + am / is / are + not + going to + nedoločnik

 • Kratka oblika: osebek + 'm not / isn't / aren't + going to + nedoločnik


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblikaPri tvorjenju vprašanj moramo paziti na besedni red, saj pomožni glagol biti pride pred osebek. Splošna vprašalna oblika se tvori:


am / is / are + osebek + going to + nedoločnik


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Morebitne dodatne vprašalnice (Where / When / Why / How) vedno postavimo na prvo mesto.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


RabaGoing to Future uporabljamo za izražanje prihodnosti. Natančneje, ta čas uporabljamo:


 • za dogodke in dejanja v prihodnosti, ki so bila načrtovana


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • za dogodke, za katere smo sigurni, da se bodo zgodili v bližnji prihodnosti


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tipični prislovi, vezniki, besedne zvezePri tvorjenju časa Going to Future moramo biti pozorni na tipične prislove, veznike, besedne zveze:


 • tomorrow


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • in (a year / a day /...)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • next (week / month / year / ...)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Saša Ferjan s.p.