Gostota plinov
 

Gostota plinov vaja 2


Izračunaj gostoto ogljikovega dioksida pri standardnih pogojih (25 °C, 100 kPa).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK