Gostota plinov
 

Gostota plinov vaja 4


Določi molsko maso plina, če ima pri 25 °C in tlaku 101,3 kPa gostoto: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK