Gostota snovi
 

Gostota snovi vaja 3


Gostota lesa je . Kolikšna maso ima lesa?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana