Gostota snovi
 

Gostota snovi vaja 4


Voda in kloroform sta dve tekočini, ki se med seboj ne mešata. Če ju poskusimo zmešati, se med sabo ločita in nastaneta dve fazi ena nad drugo. Določi, katera izmed spojin plava na površini druge, če veš, da:

  • 1L vode ima maso 1 kg;

  • da 1kg kloroforma ima 0,672 L.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK