Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 11


Dan je predpis funkije f, narišite njen graf.

Nariši graf funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman