Linearna fukcija
 

Linearna fukcija vaja 6


Dan je predpis funkije f, narišite njen graf.

Nariši graf funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman