Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 8


Dan je predpis funkije f, narišite njen graf.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman