Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 15


Dan je predpis funkije f, narišite njen graf.

Nariši graf funkcije


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman