Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 1


Na sliki sta dana graf funkcij f in g. Zapišite njuna predpisa. 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič