Linearna funkcija (podpoglavje)
 

Linearna funkcija (podpoglavje) vaja 34


V isti koordinatni sistem narišite grafa funkcij in
Izračunajte presečišča, v katerih se grafa f in g sekata.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič