Linearna funkcija (podpoglavje)
 

Linearna funkcija (podpoglavje) vaja 46


Dana je funkcija:
  • Narišite njen graf.


  • Zapišite presečišča grafa funkcije f s simetralo lihih kvadrantov.


  • Zapišite zalogo vrednosti.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič