Linearna funkcija (podpoglavje)
 

Linearna funkcija (podpoglavje) vaja 39


Dana je funkcija


  • Funkcijo f zapišite z linearnima funkcijama na primerno izbranih intervalih.


  • Izračunajte ničle funkcije f.


  • Narišite graf funkcije f.


  • Izračunajte presečišče funkcije f s premico z enačbo


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič