Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 19


Na sliki je graf polinoma četrte stopnje. Napišite ničle in presečišče grafa z ordinatno osjo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek