Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 13


Nariši graf polinoma in izračunaj presečišče z podano linearno funkcijo:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK