Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 6


Zapišite točke, v katerih graf racionalne funkcije seka abscisno os.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Prezelj