Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 25


Zapišite točke, v katerih graf racionalne funkcije seka abscisno os.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Stepišnik