Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 28


Zapišite enačbo vodoravne asimptote racionalne funkcije


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Prezelj