Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 35


Zapišite enačbo poševne asimptote racionalne funkcije 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Prezelj