Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 37


Zapišite enačbo poševne asimptote racionalne funkcije 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Prezelj