Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 60


Poiščite presečišča grafa racionalne funkcije in njene poševne asimptote.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Katja Prezelj