Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 53


Dana je racionalna funkcija
Zapišite njeno definicijsko območje in ničlo, enačbi navpične in vodoravne asimptoe, presečišče grafa funkcije z ordinatno osjo ter narišite graf.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh