Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 22


Narišite graf funkcije (brez uporabe odvoda). Zapišite presečišči grafa s koordinatnima osema, pola in enačbo vodoravne asimptote.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh