Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 24


Dana je funkcija
  • Zapišite ničlo, pol, enačbo vodoravne asimptote in začetno vrednost funkcije.

  • Narišite graf funkcije f(x).

  • Izračunajte vrednosti in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh