Graf racionalne funkcije
 

Graf racionalne funkcije vaja 58


Dana je racionalna funkcija
  • Zapišite ničlo, presečišče z ordinatno osjo, pol in enačbo vodoravne asimptote.

  • Narišite graf f(x).

  • Za kateri x velja ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh